MODA TASARIMDA ERGONOMİ VE ANTROPOMETRİ

Günümüzde, estetik özelliklerinin yanı sıra giysinin ergonomik olması bireyi olumlu etkilemekte, bu durum bireyin satın alma davranışlarına da yansımaktadır. Giysi tasarımında ergonomik yaklaşım, bireyin rahat hareket edebilmesinin yanında, psikolojisi ve sosyal tatmini açısından da önemlidir. Bir giysinin ergonomik olabilmesi için antropometrinin kurallarına uygun olarak üretilmesi gereklidir. Çalışmamızda iki ana unsur üzerinde durulmaktadır. Bu unsurlar ergonomi ve antropometridir. Bu kapsamda, öncelikle ergonomi ve antropometri hakkında bilgi verilmiş, moda tasarımında ergonomi ve antropometrinin önemi vurgulanarak antropometri ile ergonomik tasarım ilkelerinin giysi tasarımı sürecine uygulanmasından bahsedilmiştir.

MODA TASARIMDA ERGONOMİ VE ANTROPOMETRİ

ISBN: 978-625-8061-91-8