MODA VE MARKA

Moda, soyut ve uygulamalı sanatlar, eğlence, edebiyat, felsefe ve ilim çevrelerinde, günlük yaşamın her yönünü etkileyen bir olgudur. Moda tarihsel devirleri yansıtmanın yanı sıra toplumlarda sınıflar arası ayrımları da belirler. Toplumda yer alan sınıflar, statüler, sosyal gruplar, gelir durumları, yaşlara göre moda sembolleri de değişkenlik gösterir. Moda çizgileri bir dönemin modasını ve kültürünü yansıttığı gibi sürekli değişime de neden olur. Modayı düşünürken, insanların ve olayların içinde yaşadıkları çevre ile birlikte ele alınması gereklidir. Değişik tarihi devirlerdeki moda olayı; yalnızca o devrin zevklerini değil kültürel ve ekonomik durumunu da yansıtır. Bu durumlardan birinin değişmesi doğal olarak insan hayatının dolayısıyla da modanın değişmesine neden olur.

MODA VE MARKA

ISBN: 978-625-8061-93-2