MODERN IRAK TÜRKMEN EDEBİYATINDA KADIN ŞAİRLER VE ŞİİRLERİ

Irak Türkleri, Türk dünyasının önemli bir parçasıdır. Genel Türk tarihi içinde Irak coğrafyasına yerleşen Irak Türkmenleri yine Türk edebiyatı tarihi içinde köklü bir edebiyata sahiptir. Yazı dili olarak Türkiye Türkçesini kullanan Irak Türkmen edebiyatı, geçmişten günümüze önemli şair ve yazarlar yetiştirmiştir. Bu çalışmada, modern Irak Türkmen edebiyatının kadın şairleri ve şiirleri incelenmiştir. Irak Türkmen edebiyatı büyük oranda sözlü kültürden beslenen bir edebiyattır. Türk halk şiiri geleneği, günümüz Irak Türkmen şiirini besleyen en önemli kaynaktır fakat günümüzde, geleneğin bu etkisi modern Irak Türkmen edebiyatının kadın şairleri eliyle kırılmış durumdadır. Modern Irak Türkmen edebiyatının kadın şairleri, Türkiye’deki özellikle 1952 sonrası oluşan “İkinci Yeni” şair kuşağının şiir anlayışından etkilenmiş ve bu şiir anlayışını Irak Türkmen şiirine taşımışlardır.

Kategoriler: Etiketler: ,