MÜHENDİSLİK ALANINDA TEORİK VE UYGULAMALI ÇALIŞMALAR

Son yıllarda birçok farklı disiplinlerarası alandaki farklı uygulamaların bir arada kullanıldığını ve ortak çalışmalar yapıldığını yaygın olarak görmekteyiz. Özellikle son yıllarda hem gereksinimler hem de teknolojinin hızla yayılması sonucunda araştırmacılar da aktif olarak disiplinlerarası çalışmalara katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmaların bazıları Mühendislik alanında yapılmaktadır. Mühendislik yaklaşımları ile farklı çalışmalara önemli oranda katkılar sağlandığı görülmüştür. Hem teorik hem de uygulamalı mühendislik alanındaki çalışmalar önemli bir yere sahip olmuştur.