MUHAMMED AZİZ LAHBABİ’NİN ÖZGÜRLÜK FELSEFESİ

1929 yılında Amerikan borsalarının çöküşü ile Batı’da ortaya çıkan büyük ekonomik bunalımdan sonra özellikle Fransa’da insan problemine yeni bir yaklaşım ortaya çıktı. Bu yaklaşımın sahibi Emmanuel Mounier’ye (1905-1950) göre Materyalistler, maddi hayatın manevi yönünü, Spiritüalistler ise manevi hayatın maddi yönünü unutuyorlardı. Materyalizm ve Spiritüalizmi uzlaştırma çabasından ortaya çıkan bu görüşe Personalizm denir. Bu akımdan etkilenen ancak bu akımın yalnızca bir temsilcisi ya da taklidi olmaktan çok, Doğu kültürünün özellikleri ile bu fikirleri yeniden yorumlamaya çalışan Muhammed Aziz Lahbabi (1922-1993) hem Personalizm açısından, hem de felsefe tarihi açısından dikkate değer bir düşünürdür. Bu kitapta Lahbabi’nin felsefesi özellikle özgürlük problemi açısından ele alınmıştır.