TÜRKİYE’DE MÜHENDİSLİK ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Birinci bölümde, yeraltısuyunda doymuş ortamda kütle taşınımını denetleyen faktörler karşılaştırılarak incelenmiştir. İkinci bölümde, Burdur Geriz HES çalışması için çevresel akış miktarı hesabı ve ekolojik etkilerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Üçüncü bölümde, bitki özlerinin tekstil mamullerine aplikasyonunda kullanılan yöntemler verilmiştir.Dördüncü bölümde, jeotekstillerin temel uygulama alanları incelenmiştir. Beşinci bölümde, bir otomotiv firmasında, henüz tasarım aşamasında olan bir otomobil için hedef maliyetleme çalışması yapılmıştır. Altıncı bölümde yeni tip yüksek enerjili toz öğütme ve karıştırma sisteminin geliştirilmesi çalışması yapılmıştır. Yedinci bölümde Hatay bölgesinde üretilen geleneksel peynirlerin özelliklerini inceleyen bir çalışma yapılmıştır. Sekizinci bölümde Sivas ili için güneşenerjisi santrali tasarımı çalışması yapılmıştır. Dokuzuncu bölümde Tedarik zincirinde çapraz yüklemenin önemi hakkında bir çalışma yapılmıştır.