KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SAĞLIK BİLİMLERİ: FARMAKOLOJİK ARAŞTIRMA PATERNLERİ

Dünya genelinde giderek artan küreselleşme süreci, bilgi teknolojilerinde ve iletişimde ortaya çıkan hızlı gelişmeler, sağlık bilimlerinin tüm alanlarına da etki etmektedir. Bu süreçte, 20. yüzyılda sağlık açısından birçok kazanımlar elde edilmiştir. Bu başarıda rol oynayan faktörleri 4 grupta toplamak mümkündür.

1. Son asırda, hastalıkların etiyolojileri hakkında daha fazla bilgi elde edilmiştir.

2. Birçok hastalığın tedavisinde etkili olan yeni teknolojiler ve Farmakoloji biliminde büyük gelişmeler kaydedilmiştir

3. Hastalıkların bulaşmalarının önlemesinde yeni aşılar ve çevresel çözümler oluşturulmuştur.

4. Hastalıklara özgü genel veya özel sürveyans ve kontrol mekanizmaları ve programları geliştirilmiştir

Yine, küreselleşme sürecinde karmaşık faktörlerin etkileşimiyle belirlenen, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi ortak amacının desteklenmesinde disiplinler arası çalışmaların yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Sağlık bilimleri araştırmalarında, metodolojik çeşitlilikte gözlenen olağan üstü artış nedeniyle, disiplinler arası çalışmaları bir araya getiren bu kitabın, Farmasötik Toksikoloji, Tıp ve Eczacılık bilimlerine ait verilerin kalite ve bilimsel etkisinin değerlendirmesine katkı sağlaması amaçlanmıştır.

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SAĞLIK BİLİMLERİ: FARMAKOLOJİK ARAŞTIRMA PATERNLERİ

 • EDİTÖR:
 • DR. KAYHAN GÜRBÜZ
 • YAZARLAR:
 • DOÇ. DR. SONGÜL ÜNÜVAR
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE KÜBRA KARABOĞA ARSLAN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ GÖKHAN ÜNAL
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ NEŞE BAŞAK TÜRKMEN
 • UZM. DR. ABDULKADİR BAŞARAN
 • DR. KAYHAN GÜRBÜZ
 • ÖĞR. GÖR. DİLAN AŞKIN ÖZEK
 • ARŞ. GÖR. HANDE YÜCE
 • ECZ. ALİ İHSAN TEKÇE
 • ECZ. BEYZA NUR PAK
 • ECZ. FATMA RUMEYSA YILDIRIM
 • ECZ. SÜMEYYE ASLAN
 • ISBN: 978-625-7897-49-5
detayliarama