NAHİV İLLETLERİ – İbnu’l Varrâk Örneği –

İnsanoğlunun eşyanın sebebini sorup araştırması doğaldır. Dil kurallarının sebeplerinin sorulması ve araştırılması da bu kabildendir. Arap dili nahvinin doğuşu ve gramer kurallarının tespitine paralel olarak bu kuralların gerekçeleri anlamına gelen nahiv illetleri de belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan araştırmalar, Arap dili nahiv illetleri tarihinin, Arap nahiv tarihi ile birlikte geliştiğini göstermiştir. Öte yandan nahiv illetleri üzerinde yapılan araştırmalar, nahvin diğer ilimlerden etkilendiğini ortaya koymuştur. Bu gerçeklerden hareketle, araştırma konusu olarak seçtiğimiz ‘‘Nahiv İlletleri – İbnu’l-Varrâk Örneği’’ adlı bu çalışmamız, büyük klasik nahivcilerden sayılan İbnu’l-Varrâk’ın nahiv illetleriyle ilgili orijinal görüşlerini tespit ederek ortaya koymayı amaçlamaktadır. Aynı şekilde klasik nahivcilerin de görüşlerine yer verilerek illet konusu irdelenmiştir. Günümüzde İbnu’l-Varrâk pek tanınmamaktadır. Bu nedenle de amacımız onu tanıtmak ve illet konusunda yazılacak olan yeni çalışmalara ışık tutmaktır.

NAHİV İLLETLERİ – İbnu’l-Varrâk Örneği –

  • DR. MANSUR TEYFUR
  • EDITÖR
  • DR. İSMAİL EKİNCİ
  • ISBN: 978-625-7687-18-8
Kategoriler: Etiketler: ,