OSMANLI ARŞİV BELGELERİNDE ADAPAZARI

Yerel tarih çalışmaları tarihçiler arasında son zamanlarda önem kazanmaktadır. Siyasi tarih çalışmalarının yanında askeri tarih ve müessese tarihi çalışmalarının da yoğun bir şekilde yapıldığı bir süreçte yerel tarih çalışmaları önemli ve ufuk açıcı bir alan olarak dikkat çekmektedir. Genel tarih çalışmalarına göre daha zor ve meşakkatli olan yerel tarih çalışmalarında kaynakların önemi ortaya çıkmaktadır. Söylencelerin doğruluğu ya da bir bilinmezin ortaya çıkarılmasının birinci basamağı olan arşiv kaynaklarının incelenmesi tarihçi için vazgeçilmez bir ödev olarak önem arz etmektedir. Yerel tarih çalışması olarak yapılan bu çalışmamızda da arşiv kaynakları ana kaynak olarak kullanılmıştır. Marmara Bölgesi’nin stratejik bir noktasında bulunan Adapazarı, eskiçağlardan getirdiği güçlü tarihi birikimiyle önemini günümüze kadar korumuştur. Tarım ve sanayi üretimi kimliğiyle ön plana çıkan Adapazarı, Osmanlı Devleti idaresinde de bu kimliğiyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Araba fabrikası, motor fabrikası gibi sratejik fabrikaları bünyesinde bulunduran Adapazarı’nda finansman açığının kapatılması amacıyla Adapazarı İslam Ticaret Bankası da kurulmuş ve faaliyet göstermiştir. Üretim ve finansman sektörünün güçlü olduğu Adapazarı’nda madenlerin varlığı da ayrıca dikkat çekici bir husustur. Yer altı ve yer üstü kaynaklarının bolluğunun bir yansıması olarak Osmanlı’dan günümüze kadar devamlı bir gelişim gösteren Adapazarı, Cumhuriyet devrinin de önemli sanayi şehirlerinden birisi olmuştur.

OSMANLI ARŞİV BELGELERİNDE ADAPAZARI

  • NURULLAH NEHİR
  • EDİTÖR:
  • PROF. DR. NİHAT KARAER
  • ISBN: 978-625-7687-19-5