FIKIH LİTERATÜRÜNDE TÜM KONULARI İÇEREN YAZIM TÜRLERİ

Hicri ikinci yüzyılın ortalarından itibaren dinî ilimler arasından şer‘i, amelî hükümler fıkıh olarak ayrışmıştır. Bu şer‘î amelî hükümler hem insanın anne karnından ölümüne hatta ölümünden sonra da devam eden uzun bir süreci hem de insanın insanla, yaratıcısıyla, hatta hayvan ve eşya ile devletlerin devletlerle olan çok çeşitli ilişkileri içine almaktadır. Bu geniş süreç ve çeşitli alan beraberinde çok zengin bir literatürün meydana gelmesine sebep olmuştur.

Kategoriler: Etiketler: