NANOTEKNOLOJİDE KARAKTERİZASYON TEKNİKLERİ

Bu çalışmada nanomalzemelerin boyutu, şekli, yüzey özellikleri, bileşimi, saflığı, stabilitesi gibi özelliklerini incelemek için kullanılan tekniklerden ayrıntılı şekilde bahsedilmiştir. Ek olarak bu tekniklerin avantajları ile dezavantajları, çalışma prensipleri, kullanım alanları, çeşitleri, örnekleri, nanoteknoloji ile ilişkisi ve gelecekleri hakkında bilgiler de verilmiştir. Son yıllarda nanomalzeme alanı hızla gelişmekte ve bu malzemeler çeşitli yöntemler ile sentezlenmektedir. Bu sentez yaklaşımları, çeşitli şekiller ve boyutlara sahip nanomalzemelerin üretilmesini sağlamaktadır. Sentezlenen malzemelerin özelliklerini algılamak içinkarakterizasyon yöntemleri kullanılır. Gelişen nanomalzeme alanında fiziksel, kimyasal, morfolojik vb. özelliklerinin karakterizasyonun yapılması son derece önem teşkil etmektedir. Mikroskopi, X-Ray ilişkili, spektroskopi tabanlı, optik ve termodinamik gibi çeşitli karakterizasyon teknikleri vardır. Bu teknikler kapsamında literatürde karakterizasyon için sıklıkla kullanılan yöntemler SEM, TEM, AFM, XRD ve FTIR’dır. Mikroskobik yöntemler arasında TEM, en güçlü araçtır.