İŞ BECERİKLİLİĞİ VE İŞ YERİ MUTLULUĞU

Her geçen gün yeni kuşakların iş sektörlerine katılımıyla değişen işin anlamı hiç kuşkusuz işletmeler açısından da hissedilmektedir. Yeni gelişen iş sektörleri, bu sektör için gerekli yeterlilikler, bu yeterliliklere özgü alınan eğitimler daha kalifiyeli çalışan istihdamı oluşmasına yol açmaktadır. Aynı zamanda yaşamının büyük çoğunluğunu iş yerinde geçiren insanlar için çalışma ortamları da bir o kadar önem arz etmektedir. İş sektörlerinde zamanla değişen işin anlamı gerek istihdam gerekse sürdürülebilirlik açısından işletmeler için hayatı önem arz etmektedir.