NİĞDE İLİNDE JEOMORFOLOJİK BİRİMLERE GÖRE ARAZİ BÖLÜNÜŞÜ VE TARIMSAL ARAZİ KULLANIMI

Tarım ve tarımsal arazi kullanımında yaşanan değişimler günümüz koşullarında hızla değişen sosyo-ekonomik ve çevresel koşullardan oldukça etkilenmektedir. Arazi bölünüşü içerisinde tarım alanı olarak kullanılan sahalarda yaşanan değişimlerin yönünü anlamak ve gelecekte arazi kullanımında ortaya çıkabilecek sonuçları önceden tahmin ederek, sahada uygun tarım politikalarının geliştirilmesi, başta yerel olmak üzere toplumsal refahın artırılması ve tarımın sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir. Niğde ilinde arazi bölünüşü içerisinde tarım alanı olarak kullanılan sahaların tespit edilmesi ve bu sahalarda yıllar bazında yaşanan değişimleri arazi kullanım kabiliyetleriyle birlikte ele alarak değerlendirmek oldukça önemlidir.