Nükleer Kimya

Pek çok kaynakta “kimyasal olay” kavramı tanımlanırken, genellikle aralarında elektron alış-verişi olan atom veya atom gruplarının etkileşmesi şeklinde ifadelerle karşılaşırız. Ancak bu tanımlamadan, herhangi bir kimyasal olayın oluşmasında atom çekirdeklerinin bir etkisinin olmadığı düşünülmemelidir. Çünkü atom, elektronları ve çekirdeği ile bir bütündür ve atom çekirdeğinde meydana gelen bazı olaylar, çok çeşitli kimyasal olayların oluşmasına neden olabilmektedir. Bu kitapta, atomun çekirdeğinde meydana gelen olayların doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu kimyasal olayların incelendiği bilim dalı olan Nükleer Kimya hakkında bazı temel bilgiler ve kavramlar üzerinde durulacaktır.

Nükleer Kimya

ISBN: 978-625-8405-84-2

Kategoriler: Etiketler: