ÖRGÜTLERDE YÖNETSEL YAKLAŞIMLAR

İşletmeler sosyal varlık olan insanların varlığı ile hayat bulmaktadır. Bu nedenle insanlara özgü unsurlar, yönetim felsefe, anlayış ve hatta metaforlarının ortaya atılmasına neden olmaktadır. Şu zamana dek bir çok alternatif yönetim modeli ve felsefesi gündeme gelmiştir. Bu yönetim model ve felsefelerini bu çalışma içinde kısa tanımlamalarla ele almak çalışmanın ana odak amacı olmuştur. Kavramların ne olduğu, kapsam ve tarihsel süreç içinde nasıl değerlendirildiği gibi etmenler içerisinde, sözkonsu kavramlar detaya inmeden incelenmiştir. Ele alınabilecek daha onlarca anlayış varken, araştırmalarda en çok ele alınan kavramlara öncelik verilmiştir.