ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ BİLİMLERİNDE PROAKTİF YAKLAŞIMLA

20.yy. sonlarından itibaren ileri teknolojide yaşanan devinim tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gelişmekte olan ülkelerde de toplumların iletişim ve çalışma biçimlerinde ciddi değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. 2020 yılının başlarından itibaren tüm dünyayı etkisine alan Covid-2019 salgını ile teknolojinin bireysel kullanım süresi tarihte hiç olmadığı kadar artmıştır. İleri teknolojinin sağladığı mobilite, kişiler arası iletişim şekillerini etkileyerek, örgütsel davranış biçimlerinin dönüşüme uğramasına neden olmuştur. Bu bağlamda akademisyenlerin örgütsel davranış modelleri üzerine proaktif yaklaşımla yaptıkları güncel inceleme ve araştırmalar sonucu ulaştıkları tespitler, kurum ve kuruluşların örgütsel davranış biçimlerinde yaşanan bu dönüşüme zamanın gerektirdiği şekilde ayak uydurabilmelerini sağlaması adına oldukça önemlidir. “Örgütsel Davranış Bilimlerinde Proaktif Yaklaşımlar” ismiyle ortaya çıkan ve altı bölümden oluşan bu kitap, örgüt yapılarında oluşan farklılıkların değerlendirildiği, yenilikçi model ve teorilerin ele alındığı, alana ilişkin araştırmaların sonuçlarının paylaşıldığı özgün bir eser olarak bilime ve insanlığa önemli katkılar sağlayacaktır.