VETERİNERLİKTE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

İnsanlık tarihi ile başlayan tarım ve hayvancılık faaliyetleri, bilimdeki ilerlemelere paralel olarak büyümüş, gelişmiş ve bilimsel temellere oturtulmuş tur. Evreni ve evrensel olguları açıklamaya çalışan bilimde, özellikle, gözlem, deney, ölçüm gibi eylemler önem taşımaktadır. Temel bilimlerde elde edilen bilgilerin, diğer bilim dallarında olduğu gibi insanlığa katkısı yadsınamaz.