ORTA ASYA ÜLKELERİ, AVRUPA BİRLİĞİ VE BÖLGELER ARASICILIK

Orta Asya ülkeleri genel olarak farklı çevre sorunlarından ve yeterli ekonomik büyüme ve refah eksikliğinden mustariptir. Çünkü bölgesel karşılıklı bağımlılık miraslarını yeniden canlandırmak ve daha da geliştirmek için etkin mekanizmalar kuramamışlardır. Bölgenin uzun soluklu ve birbiriyle son derece bağlantılı coğrafi ve beşeri gerçekleri göz önüne alındığında, sınır ötesi işlemlerdeki sınırlar ve sınırlamalar, gerçek gelişmelerinin önünde büyük bir engel gibi görünmektedir.