Orta Kızılırmak Havzası’nın Kültürel Gelişimi (Tarih Öncesi)

Orta Kızılırmak Havzası, Kızılırmak ve kollarının suladığı topraklarda yer almaktadır. Bölge tarihöncesi çağlarda yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılayacak bütün elverişli özelliklere sahipti. Bu yüzden de bu bölge en eski çağlardan itibaren insanlığı buralara çekmişve Paleolitik Çağ’ın başlarından günümüze kadar kesintisiz iskâna uğramasına sebep olmuştur.HavzadaKalkolitik Çağ’dan sonra artan iskân faaliyetleri, Eski Tunç Çağı ile en üst noktaya ulaşmıştır. Böylece havza bu dönemdenitibaren Anadolu’nun sayılı bölgeleri arasına girmiştir.