LOJİSTİK 4.0 İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİNDE KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ

Teknolojinin etkisiyle üretimde kullanılan yöntemler her geçen gün değiştikçe, işletmeler, yeni gelişmeleri takip etmek ve rekabette geri kalmamak için onlara ayak uydurmak zorunda kalmışlardır. Üretimin makineleşmesi olarak adlandırılan birinci sanayi devrimi (endüstri 1.0), üretimin serileşmesi olarak adlandırılan ikinci sanayi devrimi (Endüstri 2.0), üretimin otomasyonu olarak tanımlanan üçüncü sanayi devrimi (Endüstri 3.0)’nden sonra ilk defa 2011 yılında Hannover Fuarında kullanılan Endüstri, 4.0 kavramı, içinde bulunduğumuz dönemde adını sıkça duyurmaya başlamıştır. Kısaca üretim süreçlerinin dijitalleşmesi olarak adlandırılabilecek olan Endüstri 4.0 ile akıllı sistemler insanların yerini daha çok almaktadır.