OSMANLI DEVLETİ’NDEN AYRILMA SÜRECİNDE MISIR’DA ARAP MİLLİYETÇİLİĞİ

1789 yılında Fransız İhtilali’nin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve çok uluslu bir yapıya sahip olan devletleri siyasi ve sosyal açıdan etkileyen Milliyetçilik hareketleri, Osmanlı Devletinde XIX. yy’dan itibaren Balkanlarda ve Arap dünyasında kendisini göstermiştir. Batılı devketlerin faaliyetleri neticesinde milliyetçilik hareketlerinde etkilenen Araplar, Suriye merkezli olmak üzere Mısır ve Lübnan’da bağımsızlık mücadelesi içerisine girmişlerdir. Araplar tarafından Türklere karşı başlatılan bu hareket, XIX. yy’a ait bir durum değildi. Nitekim İslamiyet öncesi ve sonrası dönemde kaleme alınan eserler incelendiği zaman mevali anlayışına sahip olan Arapların Abbasi Devletine kadar geçen süre de Müslüman olan Türklere karşı alay ve tahkir içeren ifadeleri kullanarak onları toplum içerisinde soyutlamaya çalıştıkları görülmektedir.