SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL YÖNÜ: Kişilik, Empati, Duygusal Emek ve Tükenmişlik

Sağlık hizmeti, hizmeti sunan sağlık çalışanından ayrı düşünülemez. Sağlık hizmetinden yararlandığımızda memnuniyeti değerlendirirken; kalite, zaman, fiyat, ulaşılabilirlik, sürecin kolaylığı, fiziksel ortam gibi koşulların yanı sıra hizmeti sunan çalışanların tavır ve davranışları da etkili olmaktadır. Yoğun mesai, nöbet, zaman baskısı, mobbing, çalışma ortamından kaynaklı birçok risk etmenleri gibi faktörler sağlık çalışanının hizmet sunum sürecini olumsuz etkileyebilmektedir. Buna deprem, terör, bulaşıcı hastalık (örneğin korona virüs) gibi öngörülemeyen, büyük çaplı kriz yönetimi gerektiren durumlar da eşlik edebilmektedir.