Osmanlı Yunan Seferi DÖMEKE MEYDAN MUHAREBESİ 3. CİLT

Mayıs’ın birinci ya’ni Perşembe günü sabah sâ’at 2[00] de İdris Köyü karârgâhına Priştine gönüllüleri geldi. Hayri Paşa Hazretleri ve damadı Binbaşı (Şimdi Kâimmakâm) Galib Bey ile birlikde onları istikbâl eyledik. Gönüllülerin hepsi 1700 Arnavuddan ‘ibâretdi. Bu sevgili insanlar içinde 12 yaşına kadar küçükleri olduğu gibi aksakallı yetmişlikler de vardı. İdris Köyüne şarkı söyleyerek lâkin bu iklimin Cimdallı270 şarkıları gibi ahlâk-ı ‘umûmiyyeyi zehirleyen şarkılar değil, cenge, kahramanlığa dâir şarkılar söyleyerek dâhil oldular.