BİNGÖL İLİ BALIKLARININ ÖZELLİKLERİ VE AVLANMA KURALLARI

Bingöl ili su ürünleri potansiyeli, mevcut balık türlerinin özellikleri/tanı anahtarı ve avlanma kuralları (avlama boyu, avlanma zamanı, avlanması yasak türler vb.) gibi detaylı bilgilerin yanı sıra “Yasadışı – Kayıtdışı – Kuraldışı (YKK) Balıkçılık ve Zararları”, “ Av Araçlarının Kaybolma Nedenleri”, “Hayalet Avcılık ve zararları”, “Hayalet Avcılığın Zararını Azaltmak İçin Gereken Tedbirler” ve “Sürdürülebilir Balık Avcılığı İçin Yapılması Gerekenler” gibi başlıklar altında mevcutkaynakların vicdanı içeren bilinçli kullanımını sağlayacak tavsiyelerde de bulunulmaktadır.