ÖZGÜN TARİH ARAŞTIRMALARI-1

Tarih, toplumların bütün faaliyetlerini, belgelere dayandırarak, sebep sonuç ilişkisi içinde, yer ve zaman göstererek araştıran ve günümüze aktaran bir sosyal bilimdir. Tarihçi insan topluluklarının yaşadığı olguların birbiri ile ilişkilerini inceler. Bu kapsamda tarihçi önce olguları tespit eder, sonra tespit ettiği bu olgular arasındaki ilişkileri yorumlar. Bu demektir ki hakikatlerin belirlenmesi ve anlaşılması doğrudan tarihçi ile ilgilidir. Bu sebeple tarihçilik toplumsal sorunluluğu yüksek ve önem verilmesi gereken bir meslektir. Başka bir deyişle insanların geçmişinin araştırılması, kayıt altına alınması ve doğru olarak yorumlanması toplumların geleceği açısından öneme sahiptir. Tarih araştırmalarıyla toplumların dünya görüşleri, düşünce biçimleri, benimsedikleri hayat tarzları ortaya konulur. Bu kapsamda toplumların sahip olduğu değerler tarihçilerin yaptıkları çalışmalarla belirlenir. Bu nedenle tarihçinin, okuyan, araştıran, tarafsız olan, doğru bildiğini uygun bir dille anlatan, bilim ahlakına sahip ve bilimin değerini bilen bir kişi olması gerekmektedir. Bu çalışmada bu düşüncelerle yola çıkılmıştır.

ÖZGÜN TARİH ARAŞTIRMALARI-1

 • EDİTÖR:
 • ÖĞR. GÖR. DR. AYŞE ERKMEN
 • YAZARLAR:
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA ÇAPAN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN TAŞKIRAN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ YUSUF ZİYA KESKİN
 • ÖĞR. GÖR. DR. ADEM ÇALIŞKAN
 • ÖĞR. GÖR. DR. AYŞE ERKMEN
 • ÖĞR. GÖR. DR. YELDA TUTAR SERTER
 • ARŞ. GÖR. DR. DAVUT ŞAHBAZ
 • DR. MUHAMMET NURİ TUNÇ
 • DR. PINAR DOĞANAY
 • ISBN: 978-605-74646-0-6
detayliarama