PATOFİZYOLOJİK SÜREÇLERDE OKSİDATİF STRES VE EPİGENETİK

Multidisipliner yaklaşımların, yenilikçi bilim ekolünde önemli bir yeri olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda, tıbbi çalışmalarda; temel bilimleri ve klinik bilimleri birbirinden bağımsız ele almak mümkün görünmemektedir. Teknolojinin gelişmesi ve bilimsel araştırmaların hızla devam etmesi her gün yeni bir bilgiye ulaşmamızı sağlamaktadır.