OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLER İÇİN AKRAN ARACILI UYARLANMIŞ FİZİKSEL AKTİVİTE ÖRNEKLERİ

Sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinde yetersizlik, aynı zamanda sınırlı-yineleyici davranış örüntüleriyle kendinigösteren ve erken gelişim evresinde ortaya çıkan nörolojik bir bozukluk olarak tanımlanman otizm spektrum bozukluğunun görülme sıklığı her geçen gün artış göstermektedir. Bu durum ailelerin ve özel eğitim alanındaki eğitimcilerin otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik sundukları hizmetlerin etkililiği ve niteliği konusunu gündeme getirmektedir. Otizm spektrum bozukluğunda bilimselliği kanıtlanmış etkin uygulamaların aileler ve eğitimciler ile paylaşılması, otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için nitelikli bir özel eğitim sürecine destek sunacaktır.