PAY SENEDİNE ETKİ EDEN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER

1980’li yıllardan sonra küreselleşme ile birlikte teknolojinin gelişmesi, bankacılığı bu basit tanımının dışına çıkarmış ve bankacılığın önemi artmaya başlamıştır. Günümüzde bankalar hem şubeleri hem de internet bankacılığı aracıyla cazip yatırım merkezleri haline gelmiştir. Gelişen teknoloji ile birlikte bankacılık sektöründeki ilerleme, insanların bankacılık anlayışını değiştirmiştir. Geçmişte yatırımcılar bir işlem için saatlerce beklerken, günümüzde internet bankacılığı üzerinden aynı işlemi birkaç dakika içinde gerçekleştirebilmektedir. Bankacılık sektöründeki teknolojik devinim sektörün karlılığıyla birlikte, sektörün pay senetlerine olan ilgiyi de artırmıştır.