MİTOLOJİDEN YÖNETİM LİTERATÜRÜNE YENİ METAFOR ÖNERİLERİ

Geçmişten bugüne kadar önemini koruyan mitoloji kavramı bir toplumun düşünsel yapılanmasını, kültürel özelliklerini, inanç ve yaşama bakış açısını kısaca o toplumun özünü yansıtır. Edebiyat, din, felsefe, tarih, psikoloji, güzel sanatlar ve müzik gibi birçok disiplin mitolojinin merkezinde olmuştur. Hayatın her alanında izlerine rastladığımız mitolojinin yönetim alanıyla da ilgilisinin olduğu düşünülmektedir. Çalışmamızda yönetim ve mitoloji arasında metafor ve paradigmalarla bağlantı kurularak bu konuya dikkat çekmek ve daha önce benzer bir çalışmaya rastlanmadığı için literatürdeki bu eksikliği gidermek amaçlanmıştır.

MİTOLOJİDEN YÖNETİM LİTERATÜRÜNE YENİ METAFOR ÖNERİLERİ

  • ZEKİYE FEYZA SAYIN
  • ÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU
  • ISBN: 978-625-7687-68-3