MEDYA OKURYAZARLIĞI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME

Hızla gelişen ve değişen, iletişim çağı olarak da adlandırılan içinde yaşadığımız bu çağ, bireylerin çağın özelliklerine uygun bazı niteliklerle donanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu anlamda, bireylerin geniş çerçevede dünyaya ve içinde yaşadığı topluma, dar çerçevede ise kişisel ve toplumsal yapıyı önemli düzeyde etkileyen medyaya ve onun ürünlerine, akılcı ve sistematik düşünerek yaklaşan, okuyan, araştıran, sorgulayan, tartışan, eleştiren, iyi bilgilenmeye çalışan, öğrenen ve üreten bireyler olarak yetişmesi oldukça önemlidir. Bu nitelikler de büyük ölçüde, toplumların belkemiği olan eğitim kurumlarında kazandırılabilecek özelliklerdir. Bu yüzden birçok ülkenin, eleştirel düşünme ve medya okuryazarlığı eğitimini bir şekilde eğitim sistemlerine entegre etmeye çalıştığı görülmektedir.

MEDYA OKURYAZARLIĞI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME

  • ÖĞR. GÖR. SİDE YILDIRIM ANKARALIGİL
  • ISBN: 978-625-7687-69-0