PETROL FİYATLARI İLE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ GETİRİ VE VOLATİLİTE ETKİLEŞİMİ: GELİŞEN ÜLKELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Petrol fiyatları ile hisse senedi piyasaları arasındaki getiri ve volatilite etkileşiminin belirlenmesi sadece finansal varlıkların fiyatlandırılması ve riskten korunma amacıyla değil, petrol endüstrisinde ortaya çıkan problemlerin ülke ekonomilerine yansımasının tespiti ve yorumlanması açısından da faydalı olacaktır. Getiri ve volatilite açısından piyasalar arasındaki etkileşimi belirlemek için kullanılan çok değişkenli VAR-EGARCH modelinin sağladığı avantaj; kaldıraç etkisi olarak adlandırılan ve piyasadaki olumlu ve olumsuz bir bilginin volatilite üzerindeki etkisini gösteren asimetri parametresinin hesaplanmasına imkân tanımasıdır. Çok değişkenli VAR-EGARCH modelinin kullanıldığı çalışmada petrol piyasaları (WTI ve Brent) ile gelişen on üç ülkenin (Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Çin, Endonezya, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Macaristan, Meksika, Polonya, Rusya, Türkiye ve Yunanistan) hisse senedi piyasaları arasındaki getiri ve volatilite etkileşimi incelenmiştir. Ele alınan değişkenlerin 30 Mayıs 2002 ile 04 Ağustos 2014 dönemi gün sonu kapanış verilerinin esas alındığı çalışmada, gelişen ülkeler; Avrupa, MIST ve BRICS ülkeleri olarak gruplandırılmış ve üç ayrı model oluşturulmuştur.