SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ – I

“Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi-I” adındaki bu eser, her yönüyle sağlığımızı koruma ve geliştirmeye yönelik yazılmış çalışmalardan meydana gelmektedir. Sağlık Bakanlığının 2010 yılında ilan edilen ve Bakanlığın hedeflerini gösteren 2010-2014 Stratejik Plan’ında halkın sağlık düzeyini yükseltmek ve geliştirmek nihai amacına yönelik ilk stratejik amaç “Sağlığa yönelik risklerden toplumu korumak” olarak yer almaktadır. Bu stratejik amacın ilk alt hedefi “Birey sağlığının korunması ve sağlık düzeyinin yükseltilmesi için, vatandaşların kendi sağlıkları üzerinde kontrol yeteneklerini artırmak ve sağlıklarını etkileyebilecek konularda karar süreçlerine aktif katılımlarını sağlamak” olarak belirtilmiştir. Bu amaca yönelik olarak, halkın bilinç düzeyinin arttırılması ve hastalıkları oluşturan risk faktörleriyle mücadele amacıyla oluşabilecek risklerin belirlenerek hastalıklar oluşmadan gerekli önlemlerin alınması ve böylece hastalıklara bağlı kalıcı sakatlıkların, iş gücü kayıplarının ve sağlık harcamalarının azaltılması için sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturulması önemlidir. Bu eserde, sağlığın koruması ve geliştirmesi alanında yazılmış çalışmalara yer verilmiştir.

SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ – I

 • EDİTÖR:
 • DOÇ. DR. NİLGÜN ULUTAŞDEMİR
 • YAZARLAR:
 • PROF. DR. BİRSEL CANAN DEMİRBAĞ
 • DOÇ. DR. NİLGÜN ULUTAŞDEMİR
 • DOÇ. DR. İLKNUR KAHRİMAN
 • ÖĞR. GÖR. AYŞE ELKOCA
 • ÖĞR. GÖR. BELİZ YEKELER KAHRAMAN
 • ÖĞR. GÖR. MELTEM ŞAHİN
 • ÖĞR. GÖR. MUSTAFA GÜL
 • ÖĞR. GÖR. CANAN SARI
 • ÖĞR. GÖR. EZGİ ATALAY
 • ÖĞR. GÖR. SEFA HAKTAN HATIK
 • ÖĞR. GÖR. ÖMER DEMİRBİLEK
 • ARŞ. GÖR. SEVDA UZUN
 • ARŞ. GÖR. BAHAR ÇOLAK
 • ARŞ. GÖR. LEYLA ADIGÜZEL
 • ISBN: 978-625-7687-05-8