PEYZAJ VE KENTLER ‘2023 ÇALIŞMALARI’

2023 Yılı’nda yayınlanan bu eserde alanında uzman olan farklı araştırmacılarla Dünya’da ve Türkiye’de güncel konular kent ve peyzaj özelinde ele alınmıştır. Kitapta yer alan bölümlerde “Kent ve Su, Ekolojik Tabanlı Kentsel Dönüşüm, Tarihi Yapılar ve Peyzaj Karakteri, Peyzaj Donatı elemanı, Kent ve Kimlik, Tema Parkları, Kadınlar ve Kentler, Şehir Turizmi, Yeşil Altyapı Sistemleri, Mimari Miras Algısı, Kış Termal Algısı, Kentsel Alanlarda İklim Değişikliği, Geleneksel Avlu ve Kültür Etkileşimi, Kapalı Mekânlarda İç Mekan Süs Bitkilerinin Önemi ” gibi farklı ve birbirinden değerli çalışmalar ele alınmıştır. Özetle kitapta yer alan bölümlerde kent perspektifinden doğa, ekolojik tabanlı uygulamalar, tarih, yeşil alanlar, donatı elemanları, süs bitkileri, parklar, kültürel değerler ve turizm incelenmiş, güncel konulara, sorunlara ve sorunların çözüm önerilerine yer verilmiştir.