İÇ MİMARİDE PERDE VE PERDE GÖREVİ GÖREN ELEMANLAR

Perde ve perde görevi gören elemanlar, iç mekân tasarımında oldukça önemli bir yere sahiptirler. İç mekânların ihtiyacı olan birçok işlevi estetik kaygılar yaşamadan yerine getirebilirler. İhtiyaçlar doğrultusunda birçok perde tipi ve malzemesi bulunmaktadır. Ancak günümüzde sahip olunan teknolojinin eseri hibrit malzemeler ve çalışma sistemleri perde konusunda karmaşalara neden olmaktadır. Bu çalışmada perdenin tarihi, kullanım amaçları ve iç mekânda nasıl kullanılması gerektiği; literatür taraması ve tarihsel yöntem ile İç Mimarlık disiplini yönünden irdelenmiştir. Kitabın amacı; perde ve perde görevi gören elemanların hangi malzemelerden üretildiği, kaç temel çeşidinin bulunduğu, hangi amaçlara hizmet ettiği ve nasıl kullanılması gerektiğini belirtmek ve perde konusu hakkında temel kategorizasyonu sağlayıp, mevcut karmaşayı minimize eden başucu kaynağı yaratarak literatürdeki açığı kapatmaktır.

İÇ MİMARİDE PERDE VE PERDE GÖREVİ GÖREN ELEMANLAR

  • GİZEM ZİNCİRKIRAN CAN
  • DENİZ DEMİRARSLAN
  • ISBN: 978-625-7687-89-8