PEYZAJLARDAKİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ZORLUKLAR KARŞISINDA: İNSANLAR, YER VE KATILIMCILIK

İnsanların ve peyzajların karşı karşıya kaldığı çevresel sorunların her geçen gün artarak devam etmesi ve çok taraflı olması, diğer pek çok süreç yanında mekansal planlama, tasarım ve yönetim süreçlerini de değişime ve stratejik çözümlere zorlamaktadır. Karşı karşıya kalınan bu sorunların ve zorlukların çözümünde, Dünya’nın pek çok ülkesinde katılımcı uygulamaların ümit verici ve etkili sonuçları olduğu görülmektedir. Ancak mekansal planlamada katılımcı karar üretimi ve uygulamaları Türkiye`de henüz başlangıç dönemindedir ve bu dönem çok da kolay geçmemektedir. Anadolu coğrafyasında yüzyıllardır benimsenmiş birey-toplum-devlet arasındaki güç ilişkilerinin ve karar üretme yaklaşımlarının biçimlendirdiği, yaşam pratikleri, değerler, yönetim sistemleri ve demokrasi deneyimleri düşünüldüğünde bu dönemin zorlu geçiyor olması şaşırtıcı değildir. Katılımcı süreçleri kolaylaştırarak ve yaygınlaştırarak peyzajların sürdürülebilirliği, demokrasi, çevresel adalet, herkes icin yaşam kalitesi ve ortak iyi zemininde çözümler geliştirmenin yolları arasında bu alandaki bilimsel çalışmaların, uygulamaların ve her düzeyde eğitimin artması da yer almaktadır.