PLANLAMA VE TASARIMLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKLAŞIMLAR

Sanayi Devrimi ile ortaya çıkmaya başlayan çevre sorunları zamanla artmış ve günümüzde özellikle sürdürülebilir yaklaşımlar çerçevesinde ele alınır olmuştur. 21. yüzyılda insanoğlu nüfus artışı, yanlış arazi kullanımları, düzensiz kentleşme, kuraklık, su kaynaklarının azalması, doğal kaynakların hızla tüketilmesi, karbon ayak izi ve küresel ısınma gibi büyük problemler yaşamaya devam etmektedir. Bu tür problemlere çözüm üretme çabası insanlığı temkinli davranmaya ve yeni çözüm arayışları bulmaya teşvik etmektedir. İnsanoğlu yaşam alanlarını şekillendirirken çoğu zaman doğaya baskı yapmakta ve doğa rejenerasyon yeteneğini gidererek kaybetmektedir. Doğal kaynakların devamlılığı için planlama ve tasarımda sürdürülebilirlik kavramı önemli olmaktadır. Kitapta değerli araştırmacıların katkıları ile sürdürülebilir planlama ve tasarım yaklaşımlarına yer verilerek konunun önemi vurgulanmaktadır.