PLATON VE FÂRÂBİ’DE ADALET KAVRAMI

Adalet, geçmişten günümüze değin, insanların söz ve eylemlerinin karşılık bulduğu her durumda, toplumsal her yapıda insanların ilişkilerini belirlemiş olan en önemli kavramlardan biridir. Adalet kavramı bugün taşıdığı anlam içeriğini bir anda değil, insanlığın tarihsel serüveni içerisinde kazanmıştır. Nitekim insanlık tarihi boyunca ortaya çıkan bütün devlet örgütlenmeleri, yönetim biçimleri ve hukuk sistemleri, belli bir adalet anlayışına dayanmaktadır. Bu açıdan, insanın her zaman peşinde olduğu ve elde etmek için sonu gelmez bir arayış içine girdiği bir tutku, bir değer, bir kavram ya da bir erdemdir adalet.