CEMİL SAİD BEY Hayatı, Eserleri ve İran’daki Siyasi Meselelere Bakışı

XIX. yüzyılın sonunda ve XX. yüzyılın başında hala çok geniş sınırlara hükmeden Osmanlı Devleti tarih sahnesinden çekilirken arkasında devasa bir miras bırakmıştır. Bu mirasın en önemli kısmı bin bir güçlükle yetiştirmiş olduğu insan sermayesidir. Yenileşme düşüncesi doğrultusunda özellikle XIX. yüzyılda adeta seferberlik ruhuyla hareket eden Osmanlı Devleti çok sayıda âlim, edip, hukukçu, diplomat, asker, siyasetçi ve devlet adamı yetiştirmiştir. Bu mirasa sahip çıkmak öncelikle Osmanlı Devleti’nin büyük fedakârlıklarla yetiştirmiş olduğu bu insan sermayesine sahip çıkmakla mümkündür. Biz de bu çalışmamızda Osmanlı Devleti’nin son döneminde ve Cumhuriyet döneminde yaşayan Kemalpaşazâde Said Bey’in oğlu Cemil Said Bey’in hayatını, eserlerini, düşünce yapısını ve İran’daki siyasî meselelere yaklaşımını konu ettik.

CEMİL SAİD BEY

ISBN: 978-625-6955-38-7

Kategoriler: , Etiketler: ,