DİSİPLİNLERARASI BAKIŞ AÇISINDAN DEZAVANTAJLI GENÇLER VE EĞİTİM EKSENİNDE ARAŞTIRMALAR

Gençlik çalışmaları disiplinler arası bir ilgiyi çekmekteyken bu kitap da bu ilginin gereği olarak disiplinler arası bakış açısından gençliği farklı açılardan ele alma beklentisinin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Gençlik çalışmaları özelinde dezavantajlı gençler konusuna duyulan bilimsel ilgi, ülkemizde son dönemlerde ilgi çekmeye başlamış olan bir alan olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla bu alanda daha kapsamlı araştırmaların yapılması ve sonuçlarının daha geniş okuyucu kitlelerine ulaştırılması gerekmektedir. Kitabın bu ihtiyaca bir nebze olsun cevap verebilmesi, kitapta emeği geçenlerin bilimsel yazın alanına olduğu kadar toplumsal sorumluluk çerçevesinde topluma da sundukları anlamlı bir katkı olarak değerlendirilebilir.