POLİMER ELEKTROLİT MEMBRAN YAKIT HÜCRESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ

Teknolojik gelişmeler sayesinde insanoğlunun hayat aktivesi gittikçe artmaktadır. Bu aktivitenin meydana gelmesi için gerekentemel kaynak ise enerjidir. Gelişen pil teknolojisinin enerjiyi taşınabilir hale getirmesi ise bu hareketliliği daha öte bir noktaya taşımaktadır. Bu teknolojinin bir üst versiyonu olan yakıt hücresi teknolojisi, yine pil teknolojisi gibi mobil ama elektrik üretimini doğrudan sağlayabilmesi ile alternatif bir teknoloji olarak önümüze çıkmaktadır.