PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME, YENİLİKÇİ DAVRANIŞ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren iş dünyasında hızla artan rekabet örgütleri kendilerini diğerlerinden ayırt edebilecekleri kaynakları daha etkin ve verimli kullanmaya zorlamaya başlamıştır. Bu kaynaklardan en önemlisi ise insan kaynağı olmaktadır. Bunun temel nedeni örgütlerin yapısal özelliklerinin birbirine benzemesine karşılık bu yapı içerisinde kültür, davranış ve düşünce sistemi ile insanın kendine has özelliklerini örgüte taşıyarak örgütü de farklılaştırmaya başlamasıdır. Dolayısıyla örgütlerde geçen yüzyılın sonlarından başlayan ve bu yüzyılda da giderek kendinigösteren insan faktörü örgüt içinde farklı bir yer edinmeye başlamış ve birçok araştırma alanında temel nokta olmuştur.