OTOMOBİL ÜRETİCİLERİNİN SATIN ALMA KARAR MODELİ

Üretim işletmeleri sermaye yoğun işletmelerdir. Kuruluş yeri seçiminden başlayarak, tesis kapasitesi, ürün seçimi, üretim miktarı, dağıtım kanalı gibi bir dizi kararı en başında ve neredeyse hatasız vermesi gereklidir. Teknoloji ile dinamik bağı olan ve bitmiş ürün satışı yapmayı amaçlayan işletmeler bu doğru kararları makul bir zamanda, gecikmeden ve olabildiğince az maliyetle vermelidir. Aksi durumda rekabet avantajını kaybederler. Modern işletme anlayışında işletmelerin vereceği kararların sadece üretim ve satış faaliyetlerine yönelik süreçlerle sınırlı kalmayacağı tüketicinin öncelikle ihtiyaçlarını karşılayan sonrasında isteklerini yerine getiren çözümler ve ürünler sunmasının gerekliliği vurgulanmalıdır. Geri besleme süreci sadece üretim prosesinin bir adımı değil aslında tüketici istek ve dileklerinin sistemde gerekli değişiklikler için kullanılması için de faydalıdır.