R STUDIO İLE ÇOK ULUSLU MEDYALAR ARASI GÜNDEM BELİRLEME ANALİZİ

Ana akım medyanın kamuyu etkileme gücü tartışılırken, ana akım medyanın diğer medya aracısının gündemini belirleme ve etkileme gücünü tespite yönelik araştırmalar ise Medyalar Arası Gündem Belirleme çalışmaları olarak karşımıza çıkmaktadır.