REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİNDE KÜLTÜRE DUYARLIK ve KÜLTÜREL KİMLİK ALGISI

Eğitim – öğretim, ruh sağlığı hizmetleri içinde önemli bir yere sahip olan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) mesleği, bireylerin sağlıklı bir ruhsal gelişim göstermeleri açısından önleyici, geliştirici, düzeltici işlevlere sahiptir. PDR uzmanları bu görevlerini yerine getirirken farklı kuramlardan ve tekniklerden faydalanmaktadırlar. Ruh sağlığı alanında birçok danışmanlık -terapi kuramının olması ve danışanların farklı kişisel – kültürel özelliklere sahip olması, PDR uzmanlarının kültüre duyarlı – çok kültürlü yeterlilikler açısından yetkinliklerini zorunluluk haline getirmiştir.