REKLAMLARDA KORKU ÇEKİCİLİĞİ

Bugün gerek geleneksel mecra gerekse büyük bir hız kazanan dijital mecralar çok sayıda ticari iletiye kaynak oluşturmakytadır. Yoğun pazarlama mesajı bombardımanına maruz kalan tücetici ise çok az ticari vaadi algılayabilmektedir. Kaos yaratan bu mesaj karmaşasından sıyrılarak tüketicilerin dikkatini çekebilmek, onlarda farkındalık oluşturmak ve algılamalarını kolaylaştırabilmek için markalar mesaj yapılarında ve içeriklerin stratejik adımlar atmaktadır. Reklam mesaj çekicilikleri bu stratejik adımların en önemlileri arasındadır. Bugün çeşitli sınıflamalarla ayrıntılanan reklam mesaj çekicilikleri genellikle duygusal ve rasyonel mesaj çekicilikleri olmöak üzere ikiye ayrılır. Korku çekiciliği söz konusu duygusal çekicilik türlerinin en sık kullanılan türlerinden biridir. Tüketiciler üzerinde psikolojik ve fizyolojik etkileri bulunan korku uyaranları ile yaratılan korku mesaj çekiciliği tüketicilerin dikkatini çekmek, marka veya ürün vaadini algılatabilmek için oldukça etkili bir yoldur. Buradan hareketle sigortareklamlarında kullanılan korku çekiciliklerinin anlamsal ve yapısal çözümlemesini içeren bu çalışmada, göstergebilim çözümleme yöntemi kullanılarak, televizyon reklamlarında kullanılan korku öğeleri incelenmiştir.