SPİNAL TRAVMALAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Tarihçesi çok eski dönemlere uzanmakla birlikte, gelişen teknoloji ve hareketli günlük yaşam nedeni ile spinal travmaların görülme sıklığı giderek artmaktadır. Spinal kord, beyni vücudun geri kalanına bağlayan, hareket mekanizmasının en önemli bileşenidir. Spinal kord, vücut ve beyin arasındaki sinir uyarılarının iletilmesini sağlar. Spinal kordun yaralanmaları, travma, hastalık ya da dejenerasyona bağlı oluşan ve ilerleyici olmayan nörolojik bozukluğu ifade etmektedir. Spinal kordun önemi göz önüne alındığında, spinal kord travmaları fiziksel, psikososyal ve ekonomik sorunlara neden olmakta, bireyi ve ailelerini önemli ölçüde etkilemektedir. Travmatik ya da travmatik olmayan nedenler sonucu oluşan spinal kord travmaları ölüme ve kalıcı sakatlıklara neden olabilen, bireysel ve toplumsal boyutu ile önemli bir sağlık sorunu haline gelmektedir. Bu hastaların yönetimi ve hemşirelik bakımı, bütüncül bakımın sağlanmasında önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.