REKREASYON VE SPOR: PSİKOSOSYAL ALANLARDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Bu kitapta psikososyal alanlar çatısı altında ele alabileceğimiz “rekreasyon” ve “spor” temalı çalışmalara yer verilmiştir. Rekreasyonel ve sportif faaliyetlerin farklı çalışma alanları altında bireye ve topluma faydaları bulunmaktadır. Bu faaliyetler sürekli gelişim gösteren teknoloji ile beraber çağa ayak uydurma çabası içindedir. Özellikle son dönemlerin trend kavramlarından olan “Metaverse” sporun birçok alanına ve rekreatif faaliyetlere yeni bakış açıları kazandırmıştır. Rekreasyon ve sporun topluma faydalarının farklılık gösteren disiplinler altında irdelendiği bu kitapta farklı bakış açılarına sahip bilim insanlarının bölümlerine yer verilmiştir. Bu farklı bakış açıları ekseninde boş zaman disiplini çatısı altındaki rekreasyon olgusuna ve sporda yaratıcılık, teknoloji, zihinsel dayanıklılık, ahlak, medya etkileşimi ve psikolojik iyi oluş gibi başlıklar altında güncel spor yaklaşımları ele alınmıştır.