TEMİZ ENERJİYE GENEL BAKIŞ

Günümüzde, artan tüketim hızı ile birlikte insanların endüstriyel ürünlere olan talepleri takip edilemeyecek boyutlara ve hıza ulaşmıştır. Endüstride insan ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli temel kaynakların başında güvenilir hammadde ve enerji gelmektedir. Enerji, hemen hemen tüm endüstriyel faaliyetlerin temel girdisidir. Bu temel girdilerin bilinen en önemli çıktıları ise insan ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler ve çevreye bırakılmak durumunda olan katı, sıvı veya gaz atıklardır. Gaz atıkların başında baca gazları gelmektedir ve bu baca gazları üretim faaliyetlerinde kullanılan fosil yakıt kaynaklarının çevreye olan pahalı bir maliyetidir. Yaşanılabilir bir dünya, ancak yaşanılabilir ortamlarda mümkün kılınabilmektedir. Artan nüfus artış hızına bağlı olarak endüstriyel faaliyetler sonucu meydana gelen çevre kirliliği dünyamızı yaşanılabilir olmaktan uzaklaştırmaktadır. Bunu farkeden insanlık ve bilim insanları son yıllarda fosil yakıtların çevreye olan zararının minimize etmek veya yok etmek amacıyla temiz enerji kaynakları, düşük emisyon teknolojileri, temiz yanma prosesleri konusunda çok çeşitli araştırmalara ve çalışmalara yönelmişlerdir. Günümüzde temiz enerji kaynakları, yaşanılabilir bir dünyanın temel gereksinimleri arasında yer almaktadır. Ülkemizde ve dünyada bu alanda birçok öncü projeler ve çalışmalar yürütülmektedir.

TEMİZ ENERJİYE GENEL BAKIŞ

ISBN: 978-625-6955-02-8