SAĞLIK ARAŞTIRMALARINDA TRANSDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR

Temel bilimlerdeki hızlı ilerlemelere ilaveten elde edilen güncel verilerin insan sağlığının korunmasına, hastalıkların tanı ve tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesine ve hastalıkların engellenmesi için koruyucu önlemlerin geliştirilmesine yönelik araştırmalara ilgi artmıştır. Bunun sonucunda, sağlık bilimlerinde kapsamı geniş ve farklı disiplinleri içeren transdisiplinler araştırmaların desteklenmesi ve sonuçlarının insan sağlığı ve yaşam kalitesini arttıracak uygulamalara dönüştürülmesi gerekmektedir. Transdisipliner yaklaşım farklı disiplinlerdeki uzmanların varolan bir sorunun çözümüne yönelik ortak kesişen noktaların belirlenerek, her bir disiplindeki uzmanın uygun çözümleri ortaya koyması sonucu ortaya çıkan yaklaşımdır. Diğer bir değişle transdisipliner araştırmalar farklı disiplinlerin birbiri ile kesişen ortak kavramlar üzerinde yaptığı çalışmaları ifade etmektedir.

 • SAĞLIK ARAŞTIRMALARINDA TRANSDİSİPLİNER YAKLAŞIMLA
 •  EDİTÖR:
 • DOÇ. DR. ÜLKÜYE DUDU GÜL
 • YAZARLAR:
 • PROF. DR. MUSTAFA KARAKAYA
 • DOÇ. DR. ÜLKÜYE DUDU GÜL
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ NERGİZ SEVİNÇ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ SERDAR ALTINDAĞ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ NİLGÜN KUŞÇULU
 • ÖĞR. GÖR. GÖKÇE ÇAKMAK
 • ÖĞR. GÖR. ZEYNEP ECE GÜNAYDI
 • ARŞ. GÖR. DR. FATMA DİLEK TURAN
 • ARŞ. GÖR. NAZİK MEZİYET DİLEK
 • ARŞ. GÖR. SELİN SÖYÜNMEZ
 • UZM. DR. BURCU KORKUT
 • UZM. DR. EFE ÖNEN
 • DYT. OĞUZHAN KESKİN
 • YEŞİM ZÜLKAR
 • ISBN: 978-625-7139-32-8