TIP BİLİMLERİNDE FARKLI BAKIŞLAR

Özellikle sağlık alanındaki hızlı gelişmeler, değişimler düşünüldüğünde ilerleyen süreçte bu tarz farklı alanlardaki çalışmaların beraber yapılması daha önem kazanmaktadır. Ancak ülkemizde bu tür çalışmaların yeterli düzeyde olamadığı görülmektedir. Amacımız farklı alanlardaki konularla ortak bir çalışma yapıp ve insanlığa yeni ufuklar açabilme isteğimizdeki bir küçük adımdır. Bu bağlamda farklı alanda çalışan bilim adamlarının ortak bir kitap yayınlama çabası önem kazanmaktadır.